Kancelaria

Kancelaria Adwokaci i Radcy Prawni Urbański, Ruciński, Majcher – Borkowska, Karolak Sp.p. istnieje od 1995 roku (wcześniej jako spółka cywilna).  Obecny kształt Kancelarii jest wynikiem świadomego wyboru wynikającego z naszych ponad dwudziestoletnich doświadczeń i własnych oczekiwań,  by mieć poczucie, że każde zlecenie  wykonujemy na wysokim poziomie. Dlatego jesteśmy Kancelarią średniej wielkości. Zarazem jednak nasz potencjał jest na tyle duży, że możemy się podejmować realizowania skomplikowanych przedsięwzięć, wymagających jednoczesnego zaangażowania kilkunastu prawników.

Rozumiemy, że zwracając się do prawnika o pomoc, klient oczekuje nie tylko omówienia przepisów prawnych, nie tylko liczy na wiedzę ekspercką. Przede wszystkim chce  rozsądnej rady, jak najlepiej zachować się w danej sytuacji. My mamy i doświadczenie i wiedzę, pozwalającą na udzielanie takiej właśnie pomocy.

Zdajemy sobie sprawę, że to nasi dotychczasowi klienci, ich zaufanie i opinia o nas jest dla potencjalnych klientów istotniejszą informacją niż nawet najzręczniej ułożona przez nas samych autoreklama. Wśród naszych klientów są m.in. banki, przedsiębiorcy z branży budowlanej, stoczniowej, medialnej, kolejowej, deweloperzy, ubezpieczyciele, kluby sportowe, komornicy sądowi, sądy, jednostki samorządu terytorialnego,  związek zawodowy oraz osoby indywidualne.  Dziedziny, w których mamy szczególne osiągnięcia to prawo bankowe, prawo zamówień publicznych i obsługa prawna podmiotów zajmujących się transportem kolejowym oraz jednostek samorządowych.

Świadczymy również pomoc prawną w zakresie prawa własności intelektualnej oraz bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych.

Niezależnie od tego, iż wszelkie informacje dotyczące Klientów są objęte tajemnicą zawodową, podczas świadczenia obsługi prawnej zapewniamy najwyższy stopień dyskrecji i zaufania.

Nasza siedziba znajduje się w willowej nadmorskiej dzielnicy Gdyni Kamiennej Górze.

Specjalizacje

Podstawowymi dziedzinami, w jakich świadczy usługi Kancelaria są:

 • obsługa procesów sądowych (cywilnych, karnych i administracyjnych),
 • prawo finansowe i bankowe,
 • transport kolejowy,
 • samorząd terytorialny,
 • prawo spółek i prawo handlowe,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo własności intelektualnej,
 • ochrona danych osobowych,
 • nieruchomości, prawo budowlane – obsługa procesów inwestycyjnych,
 • prawo administracyjne,
 • prawo karne na styku z prawem cywilnym i gospodarczym,
 • prawo sportowe,
 • prawo podatkowe,
 • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne,
 • prawo pracy,
 • obsługa prawna wierzytelności.

Partnerzy

Nasza kancelaria posiada zróżnicowany i rozwijający się zespół, do którego należą adwokaci, radcowie prawni, aplikanci  – prawnicy o różnych zainteresowaniach i specjalnościach – skupiony wokół Partnerów kancelarii. Równocześnie współpraca z doradcami zewnętrznymi, w tym ze środowiska akademickiego, pozwala nam na analizę najbardziej złożonych spraw. Jednakże nie zapominamy, że to Partnerzy decydują o formule kancelarii, jej rozwoju oraz ostatecznie o zadowoleniu  klientów z naszych usług. Z satysfakcją przyjmujemy tę odpowiedzialność.

Maciej UrbańskiMaciej Urbański

Adwokat, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej. Partner Zarządzający, wraz z radcą prawnym Maciejem Rucińskim współzałożyciel kancelarii…

Czytaj więcej
Maciej RucińskiMaciej Ruciński

Radca prawny od 1994 r.; członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Ważniejsze doświadczenia zawodowe: transport kolejowy…

Czytaj więcej
Joanna Majcher-BorkowskaJoanna Majcher-Borkowska

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Partner zarządzający w Spółce…

Czytaj więcej
Anita KarolakAnita Karolak

Radca prawny od 2015 r.; wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku…

Czytaj więcej

Kontakt

Adwokaci i Radcy Prawni Urbański, Ruciński, Majcher – Borkowska, Karolak Sp.p.

ul. Piotra Skargi 17, 81-375 Gdynia
tel./fax 58 623-36-28, kom. 501-022-091

kancelaria@radcysp.pl

KRS: 482779, NIP: 586-10-29-278, REGON: 190833149

Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej: „RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adwokaci i Radcy Prawni Urbański, Ruciński, Majcher – Borkowska, Karolak Sp.p., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000482779 (dalej: „Kancelaria”).
 2. Kontakt z Kancelarią możliwy jest pod adresem mailowym: kancelaria@radcysp.pl bądź też numerem telefonu: 501 022 091.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Kancelarię, mogą być następujące:
  1. podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy będącej podstawą współpracy pomiędzy Kancelarią i Panią/Panem lub firmą, którą Pani/Pan reprezentuje lub z którą kontaktujemy się za Pani/Pana pośrednictwem, a w przypadku jej zawarcia – wykonanie tej umowy, w tym związana z nią komunikacja i dochodzenie roszczeń z nią związanych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym podatkowych, rachunkowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu adwokata i radcy prawnego (art. 6 ust. 1 c RODO),
  3. realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie i umożliwienie Kancelarii przetwarzania Pani/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi.
 5. Do odbiorców Pani/Pana danych osobowych zaliczają lub mogą zaliczać się: pracownicy i współpracownicy Kancelarii, dostawcy usług zapewniających wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych i komunikacyjnych Kancelarii, podmiot i osoby zapewniające kontrolę dostępu do pomieszczeń Kancelarii, banki, dostawcy usług rachunkowych, pocztowych i kurierskich oraz archiwizacji, inni profesjonalni doradcy, organy samorządu adwokatów i radców prawnych, notariusze, sądy i inne organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy administracji publicznej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji powyższych celów przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, a także – z uwzględnieniem ograniczeń uregulowanych przepisami prawa (w tym RODO) – do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Kancelarię narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.